OFFICE TEAM


Chris Meyer

Marketing & Project Manager

Tel.: +32 (0)3 286 80 92
E-mail: chris.meyer@bevib.be

Yana Brys
Marketing- en Communicatiemedewerker Logistiek en Ledenwerking

Tel.: +32 (0)3 286 80 93
E-mail: yana.brys@bevib.be

Eva Van Camp
Marketing- en Communicatiemedewerker Inkoop

Tel. +32 (0)3 286 80 96
E-mail: eva.vancamp@bevib.be

Elize Schiltz
Medewerker Administratie en Boekhouding

Tel.: +32 (0)3 286 80 90
E-mail: Elize.schiltz@bevib.be