Het optimaliseren van uw douaneaangiften d.m.v. bijzondere regelingen en vereenvoudigde procedures

Datum en tijdstip:
2021-11-30T00:00:00 2021-12-07T00:00:00
Locatie:
ONLINE TRAINING
Adres:


Aanmeldperiode:

Het standaard douaneproces is een vaak kostelijk en tijdrovend gebeuren. Er bestaan evenwel vele mogelijkheden om dit proces te optimaliseren en te vereenvoudigingen. Het gaat daarbij zowel om het uitsparen van invoerrechten als om het vlot en efficiënt laten verlopen van de aangifteprocedure.

Doelgroep
Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven.

Deze opleiding heeft als doel de deelnemer wegwijs te maken in de veelheid aan voorhanden zijnde mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor de voordelen en verplichtingen die voor elk van hen gelden.

Een aantal van de concepten die nader toegelicht worden zijn de actieve veredeling, het douane-entrepot, de transitregeling, de passieve veredeling, tijdelijke opslag, inschrijving in de administratie van de aangever, vrijstelling van kennisgeving, laad- en losplaats, toegelaten afzender/ontvanger, uitstel van betaling, verlaging van de borgstelling, etc.

Op het programma staan onder meer:
• Wettelijk kader
• De tijdelijke opslag
• Actieve veredeling
• Passieve veredeling
• Douane-entrepots
• Diverse vereenvoudigingen
• Vergunningen en voorwaarden
• Borgstelling
• Voor- en nadelen
• Werking
• Wat staat er nog aan te komen?