Kan ik mij nog verplaatsen binnen en buiten de Europese Unie?

(Bron: Agoria)

Zowel in de EU als in de rest van de wereld worden fysieke verplaatsingen moeilijker. Er zijn verplichte quarantainemaatregelen. Een overzicht van de actuele stand van zaken.

Alle niet-essentiële reizen worden verboden

Stel uzelf dus vooral eerst de vraag of uw reis essentieel is. Noteer dat u zal gecontroleerd worden in binnen- en buitenland. Bij controle zal men u vragen stellen. Indien de controlerende autoriteit van oordeel is dat uw reis niet essentieel is, kan u beboet worden of (bij herhaling) gearresteerd worden. Dit geldt voor reizen binnen en buiten de EU.

Vele landen voeren verplichte quarantainemaatregelen in

Houd er rekening mee dat u zowel binnen de EU als buiten de EU verplicht in quarantaine kan terechtkomen. In sommige landen is dit nu de standaardprocedure. Ook de EU zelf voorziet nu voor zowel EU als niet-EU burgers in een systematische controle aan de grensovergangen en kunnen leiden tot een verplichte quarantaine.

Reizen binnen de EU

Tijdelijke grenscontroles aan de grenzen tussen EU-lidstaten (bijvoorbeeld de grens tussen België en Frankrijk) zijn opnieuw toegestaan. De controles moeten op evenredige wijze en met inachtneming van de gezondheid van de betrokken personen worden toegepast. Personen die duidelijk ziek zijn, mogen de toegang niet worden geweigerd, maar er moeten passende maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld het in quarantaine plaatsen of afvoeren naar een nabijgelegen ziekenhuis.

 

Voor alle duidelijkheid: een lidstaat mag de toegang tot EU-burgers of onderdanen van derde landen die op zijn grondgebied verblijven niet weigeren en moet de doorreis van andere EU-burgers en ingezetenen die naar huis terugkeren, vergemakkelijken.

Grensarbeiders

Grensarbeiders zijn personen die wonen in een andere lidstaat dan de lidstaat waar ze werken. De lidstaten moeten de grensovergang van grensarbeiders, met name maar niet alleen degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de voedingssector, en andere essentiële diensten, zoals bijvoorbeeld in de kinderopvang, ouderenzorg en kritisch personeel voor nutsbedrijven, toestaan ​​en vergemakkelijken om blijvende professionele werkzaamheid. Grensarbeiders moeten eventueel in het bezit zijn van een tewerkstellingsattest en/of attest dat ze hun huis verlaten om zich naar het werk te begeven, naargelang de maatregelen die zijn opgelegd in hun woonland en hun werkland.

Reizen buiten de EU

Alle niet-essentiële reizen buiten de EU zijn verboden. Bevindt u zich al in het buitenland, noteer dan dat deze crisis een pandemie is die de hele wereld in zijn greep heeft. Daarom zijn er in vele landen ook beperkingen zijn opgelegd. Agoria heeft weet van maatregelen in Guatemala, waar elke verplaatsing thans verboden is. Wie zich niet houdt aan de regels wordt door het leger voor 14 dagen gearresteerd en in quarantaine geplaatst. Terugreizen via Mexico of Zuid-Korea is niet langer mogelijk zonder eerst 14 dagen in quarantaine door te brengen. Dit geldt voor vele Aziatische en andere landen. Blijf waar u bent indien u zich in dergelijke situatie bevindt en contacteer in geval van nood de Belgische of (in afwezigheid van een Belgische) dichtstbijzijnde Europese ambassade.

keer terug