Opleidingscyclus Tactisch Inkopen

Het tactisch niveau van de algemene VIB inkoopopleidingen biedt een ruimer perspectief op inkoop. Je krijgt een brede kijk op wat inkoop is, je verwerft inzicht in de beginselen van ‘meten is weten’ en je krijgt begrip van de belangrijkste financiële gegevens en hoe deze te vertalen naar manieren om kosten te reduceren. Het tactisch inkoopproces wordt doorlopen: van marktanalyse over sourcing tot contracting.

Doelgroep

Dit opleidingsniveau richt zich tot inkopers, buyers, sourcing specialisten met 3 tot 5 jaar ervaring die een bredere blik op inkoop en sourcing willen krijgen en die mee willen evolueren met een dynamische inkoopafdeling. 

PROGRAMMA

De opleidingscyclus Tactisch Inkopen omvat volgende modules:

De inhoud van deze modules vind je op de volgende pagina’s. Je kan je inschrijven voor de volledige cyclus (3 modules) of je kan de modules ook apart volgen.

Leerdoelen

Na het volgen van de cyclus Tactisch Inkopen kan je:

 • efficiënt functioneren in een internationale, professionele inkooporganisatie
 • een spend- en portfolioanalyse maken en interpreteren
 • technische en functionele specificaties onderscheiden en gebruiken
 • nieuwe leveranciers evalueren en selecteren
 • aan de slag met een inkoopbudget en ken je de financiële impact van inkoop
 • uw inkoopresultaten op een professionele manier rapporteren
 • een onderhandelingsgesprek efficiënt voorbereiden en met het gewenste resultaat voeren
 • een sluitend inkoopcontract afsluiten en juridische risico’s onderkennen
 • de verschillende stappen naar inkoopmaturiteit herkennen en je eigen afdeling daarin situeren

Aanvullende modules

Na module 1 Van Sourcing tot Contract bieden we de mogelijkheid om 1 of 2 aanvullende modules te volgen. De ene module is heel specifiek gericht op indirecte aankopen en aankopen van diensten. De andere module verdiept zich in het aankopen binnen de Wet op de Overheidsopdrachten.

 • Indirecte aankopen en Diensten
 • Tactisch Inkopen voor de Overheid

VIB-certificaat Tactisch Inkoper (PI-1)

Dit opleidingsniveau vormt de beste voorbereiding voor het behalen van het VIB-certificaat

Tactisch Inkopen (PI-1). Om dit certificaat te behalen kan je deelnemen aan een mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. Meer informatie over het examen vind je hier.

Schrijf in