banner_emailings_netwerk_HR

 

Info moment omtrent kinderarbeid

Op 8 oktober organiseerde VIB Limburg een info avond over “Kinderarbeid”.

We werden ontvangen met een natje en een droogje in het mooie hoofdkantoor van JBC te Houthalen.

 

 • Als hoofdspreker en moderator mochten we Mr. Steven De Bondt, Advocacy Officer van Unicef verwelkomen, die ons uitvoerig de werking van Unicef toelichtte en vervolgens zich expliciet toespitste op het onderwerp van de avond : kinderarbeid.  Met passie en ondersteund met de nodige statistische gegevens werd ons stilaan duidelijk dat er al veel gerealiseerd werd maar dat er nog veel te doen staat om deze (soms misdadige) gebruiken uit de wereld te helpen … :
  - nog steeds 11% van de kinderen tussen 5 en 17 werken, daar waar ze eigenlijk onderwijs zouden moeten genieten !
  - ook in sektoren waar wij het niet zouden verwachten zijn er wantoestanden : meer dan 11 miljoen kinderen werken als huishoudhulp, vaak in privéwoningen. De meesten zijn meisjes …
  De meeste deelnemers worden dan ook even stil als Steven feiten aandraagt zoals : “over de hele wereld schat de IAO dat elk jaar ongeveer 22.000 kinderen worden gedood op het werk” …

Gelukkig zijn er ambassadeurs die het opnemen, samen met Unicef, voor deze kinderen : o.a. Helmut Lotti, Nafi Thiam, Tom Waes tot zelfs ons koningshuis toe !

 • Vervolgens neemt Mevr. Valerie Geluykens het woord, als CSR verantwoordelijke van JBC een specialiste terzake …  Zij geeft ons een totaalbeeld van de kledijsector, en beschrijft welke impact deze sector heeft op onze leefwereld.
  Na het objectieve betoog van onze Unicef-spreker, krijgen we nu een uiteenzetting hoe JBC als bedrijf praktisch zijn steentje poogt bij te dragen tot een betere wereld.  Gegroeid uit de bekommernis van de stichters, zijn er heden ten dage nog steeds policies en gebruiken die ervoor moeten zorgen dat leveranciers zich niet mogen bezondigen aan onfrisse praktijken : sustainability is aan de orde, aandacht voor het milieu en (arbeids-)wetgeving en dus ook zeker kinderarbeid worden nauwkeurig opgevolgd middels (on-)verwachte audits.  Dat gaat niet altijd van een leien dakje, zoals blijkt uit de diverse voorbeelden die Valerie aanhaalt : het simpele feit dat een document in een Arabische taal niet altijd duidelijk weergeeft hoe oud een werknemer is …  Men doet alsdan een beroep op lokale audit bureaus om ook hier zekerheid te krijgen.
  Een ander voorbeeld van verborgen kinderarbeid wordt ook aangehaald : kindermodellen in publiciteit …  Wij denken daar niet altijd aan, maar ook hier is de grens van kinderarbeid niet altijd veraf …

De deelnemers hingen aan de lippen van Valerie en het werd een zeer geanimeerde sessie, met veel vragen en reacties uit het publiek …

 • Tot slot kregen we een toelichting van Mr Bruno Istas, Expert Lead Buyer Textile van BPost, die met veel animo de kledij-aankopen voor de meer dan 17.000 personeelsleden van BPost kwam toelichten.  Achtereenvolgens werd de visie en gedragscode van BPost toegelicht, vervolgens tussenpersonen en het principe van sociale audits.  Ook Mr Istas kon met veel bravoure vertellen over zijn ervaringen als hij ‘off-shore’ bedrijfsbezoeken ging doen om zich te vergewissen van het feit of de fabrikanten zich wel aan de afspraken hielden …
  Het laatste topic van zijn betoog “prijsdruk en besparingen ten opzichte van een eerlijke handel” beroerde het hele gezelschap en zorgde alweer voor een erg geanimeerde discussie tussen alle partijen.
  Schoolvoorbeeld van dit fenomeen : Ethiopië, waar een gemiddeld maandloon in de kledingsector … $ 29 (!) bedraagt, dus uitermate economisch interessant maar waar er zo goed als geen arbeidswetgeving bestaat.  Dat belet echter niet dat grote kledingmerken wel hun productie uitbesteden in dat land.  Gelukkig zijn er nog bedrijven waar de economische drang een menselijke aanpak niet in de weg staat …

Het event werd afgesloten met een sandwich lunch en de nodige drankjes …  Er werd nog duchtig nagepraat en het werd duidelijk dat deze lezingen een diepe indruk bij de aanwezigen nagelaten hebben.

De afwezigen hadden alweer ongelijk : dit was een bijzonder verrijkende avond waar alle aanwezigen zonder uitzondering ‘iets van zullen meedragen’!

Nogmaals dank aan JBC voor de puike organisatie !

Kinderarbeidd

 

>>> homepage <<<