Sociale regelgeving voor inkoop/uitbesteden van transport

Datum en tijdstip:
2020-03-12T13:00:00 2020-03-12T17:00:00
Locatie:
Bluepoint Antwerpen
Adres:
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
Aanmeldperiode:

Ken je de risico’s die je loopt als opdrachtgever/verlader bij het inkopen en uitbesteden van transport? 

 • Wist je dat je als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld als jouw transporteur niet in orde is met de sociale wetgeving, of zich niet houdt aan de Europese regels inzake cabotage?
 • Wist je dat je beschouwd wordt als werkgever van externe chauffeurs, zodra je zelf rechtstreeks opdrachten geeft, en je dus valt onder de toepasbaarheid van de RSZ-regels?

Jouw aansprakelijkheid als verlader/opdrachtgever

De Sociale Inspectie controleert doelgericht op buitenlandse ondernemingen die zich niet houden aan de Belgische arbeidsvoorwaarden, en op omzeiling van de voorschriften inzake cabotage. Als inkoper/opdrachtgever word je hoofdelijk aansprakelijk gesteld als je onderaannemer niet in orde is met de regelgeving. Dus grondig controleren is de boodschap.

Deze opleiding werd onlangs inhoudelijk vernieuwd! Zo gaat de docent onder meer dieper in op:

 • DTCO 4.0 (De intelligente tachograaf): gevolgen voor lonen, sociale zekerheid en fiscaalrechtelijke personenbelasting 
 • Mobility Package (Europese Commissie): evoluties en stand van zaken

Doelgroep

Deze opleidingscyclus is bedoeld voor inkopers van transport, inkoopmanagers en transportmanagers van verladende bedrijven en logistieke service providers.

Programma

 1. Transport en contractwetgeving
 • Rechten en verplichtingen van de betrokken partijen
 • Rol en juridische situatie van tussenpersonen
 • Contracten/opzegtermijnen
 • Afdwingbaarheid van diverse types van contracten
 • Afwikkeling van schadeclaims
 • Beperking van aansprakelijkheid
 • Verhaal bij wanprestaties
 • Standaardclausules in een goed contract
 1. Transport & Sociaal recht
 • Toepasselijk recht in een internationale transportcontext en mogelijke valkuilen
 • Europese regelgeving in verband met cabotage
 • Werken met (buitenlandse) onderaannemers - risico's en
 • aansprakelijkheidHoofdelijke aansprakelijkheid: sociaal/fiscaal
 • Inhoudings- en doorstortingsplicht: sociaal/fiscaal
 • Bijzondere aandachtspunten
 • Detachering - Limosa aangifte
 • Arbeidsrecht - sociale zekerheidUitzendarbeid - schijnzelfstandigheid

504500-PHS4O5-80